In 't Wasdom

bookmanager
december 20th, 2021 by Jaap de Jong

De omgevallen boekenkast

Toen de boekenkast van Hans van Straten (1923-2004) op een koude, maar gelukkige nacht omver werd geworpen, dwarrelden er honderden vellen met aantekeningen in zijn kamer rond. Het waren papiertjes met grappen, herinneringen, dagboekfragmenten en aforismen. Dit alles was voor hem aanleiding tot De omgevallen boekenkast (Amsterdam, 1987), dat in de privé-domeinreeks verscheen.

Het is een amusante collectie die een portret schetst van de lezer, verzamelaar en boekenliefhebber Van Straten. Het bracht mij op het idee dat ik nu uitvoer: ik breng mijn ganse boekenbezit in kaart. Ieder boek dat ik bezit of aanschaf wordt betast, bevoeld, op waarde geschat en beschreven. Al mijn bedrukt papier in een database.

Dat is wat ik doe met het door ons ontwikkelde programma bookmanager.

Afscheid nemen van een boek is minder erg als er ergens in het digitale heelal een volstrekt unieke collectie bewaard blijft, een verzameling waar je naam op past. Die Platoonse kijk op de boekverzameling vergemakkelijkt de verkoop: het concreet aangeboden exemplaar is slechts een grotexemplaar. Nadeel is dat ik nog gemakkelijker boeken koop dan ik al deed. Mijn boekenkast raakt maar niet leeg! Het blijft aanmodderen in dit ondermaanse.

Mocht u een interessante collectie van u of een erflater digitaal in kaart willen brengen, delen, dan wel voor de eeuwigheid bewaren of verkopen. Wij doen dat graag in overleg met u. En leveren desgewenst een geschreven biografisch portret: van u of de erflater & boekenliefhebber. Dat laatste deden wij eerder (zie interviews), sterker nog: wij doen niet anders bij Cornelissen & De Jong. Vragen? Neem contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *