BookmanagerChassidische legenden


Vanaf 4 september 2023 hangen 20 platen (facsimile uitgave 1997, 51 x 33 cm.) van H.N. Werkman in 't Wasdom. Citaten bij dat werk zijn afkomstig uit De legende van den Baalsjém van Martin Buber (Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1927).


BRONNENLIJST
AANTEKENING

Buber, Martin (1927). De legende van den Baalsjem. Zutphen: W.J. Thieme & Cie.

1. De kinderen in het bos

"Op twaalf-jarige leeftijd verhuurde hij zich als hulp bij den leeraar, om de knapen van huis naar school en weer terug te brengen. Toen zagen de lieden in het verdorven stadje een merkwaardige verandering geschieden. Israël geleidde dag na dag een zingende kinderschaar door de straten naar school en bracht ze langs een grooten omweg door weide en bosch weer naar huis. De knapen lieten zich niet meer, zooals vroger, de bleeke moede hoofden hangen. Zij jubelden en droegen bloemen en groene twijgen in de handen."[1]

(

Buber

, 1927

, p. 56

)Meer...