Bookmanager

logo

Collectie In 't Wasdom - antiquariaat Cornelissen & De Jong
In 't Wasdom - antiquariaat Cornelissen & De Jong


Alle antiquaren / Collectie In 't Wasdom - antiquariaat Cornelissen & De Jong / barth


Klik hier voor een uitgebreid zoekformulier


DETAILS
Singer, Isaac Bashevis (1988). De dood van Methusalem. Verhalen. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 6790 - 56. I.g.st., paperback, Grote ABC, nr. 728, 213 pp., vertaling Bartho Kriek,

literatuur
|
Grote ABC
€ 6.50
Barth, Bernd-Rainer & Werner Schweizer (2005-2007). Der Fall Noel Field. Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa. Schlüsselfigur der Schauprozesse in Osteuropa. Berlin: BasisDruck.

Nr. 6354 - 20. Sehr gut, leinenband, XXXVIII, 933, 698 pp., ill. (Bilder [Schwarz/Weiss]). 2 Teilen Herausgegeben von Barth und Schweizer in Verbindung met Thomas Grimm, mit 42 Fotos und Dokumenten. Gut,

geschiedenis
€ 59.00
Spijkerboer, Anne Marijke (1996). En zij vonden ze niet. Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barthʼs exegese van de man Gods uit Juda en van David en Saulstoringen in de hermeneutiek aan de hand van Barthʼs exegese van de man Gods uit Juda en van David en Saul. Kampen: Kok.

Nr. 5958 - 69. I.g.st., paperback, 220 pp., met bibliografie, noten en register. Met uitnodiging promotie en stellingen,

Barth
|
theologie
€ 7.00
Frisch, Ralf (2018). Alles gut. Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat. Zürich: Theologischer Verlagag.

Nr. 5603 - 10.3. Paperback, 204 pp.. Met potl.aant. van WtB (Barthkenner) in de marge en schutblad,

Barth
|
theologie
€ 7.50
Barth, Karl (1986-1993). Studienausgabe Karl Barth [dln. 1-31, deel 3 mist]. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.

Nr. 4502 - xx. So gut wie neu, mit Bibliographie, Anmerkungen und Register. Grotendeels nog in verpakking (geplastificeerd), deel 3 mist, incl. register op personen, begrippen, bijbelteksten, zie blog: https://cornelissenendejong.nl/72915/,

Barth
|
theologie
€ 450.00
Beker, Ernst Johannes (1958). Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth. Nijkerk: Callenbach.

Nr. 4109 - 7.1. I.g.st., 442 pp., met bibliografie, noten. Met stellingen,

Barth
|
filosofie
godsdienstwetenschap
€ 12.50
Barthes, Roland (1980). Kritik und Wahrheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Nr. 3847 - 98. Gut, taschenbuch, 90 pp., mit Anmerkungen. Vlek op omslag (zie foto), verder goed,

filosofie
€ 6.50
Kooi, Cornelis van der (1985). De denkweg van de jonge Karl Barth. Een analyse van de ontwikkeling van zijn theologie in de jaren 1909 - 1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording. Amsterdam: VU Uitgeverij.

Nr. 3808 - 10.6. I.g.st., 293 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten. Verkleurd papier, verder goed,

Barth
|
theologie
godsdienstwetenschap
€ 12.50
Lagendijk, Leendert Willem (1994). De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik II, 2 § 34 'De verkiezing van de gemeente'. Narratio.

Nr. 3788 - 7.2. I.g.st., paperback, XI, 216 pp., met bibliografie, noten. Met potl.aant. op schutblad, met stellingen,

Barth
judaica
|
theologie
godsdienstwetenschap
€ 10.00
Compagner, J. & Gerard den Hertog (red.) (2021). Het begon met de Römerbrief. Vijftig jaar Barthkring (1971-2021).. Barthkring.

Nr. 3778 - 12.6. I.z.g.st., 215 pp., met noten,

Barth
|
theologie
€ 8.50
Torrance, T.F. (1962). Karl Barth. An Introduction to His Early Theology 1910-1931. T. & T. Clark Publishers.

Nr. 3772 - 12.6. Good, linen ribbon with dust jacket, The Preacher, 232 pp., 22 x 14 x 2, with bibliography, notes and index. Gouden belettering (rugtitel), stofomslag licht beschadigd,

Barth
|
theologie
godsdienstwetenschap
|
The Preacher
€ 27.50
Barth, Karl (2021). Wij zijn zelf in geding! Twee lezingen van Karl Barth over Duitsland voor een Zwitsers gehoor (1937, 1945). Karl Barth Stichting.

Nr. 3733 - 8.1. I.z.g.st., brochure, nr. 2, 90 pp., met noten,

Barth
|
theologie
|
brochure
€ 7.50
Barth, Karl (1947). Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag.

Nr. 3552 - 8.7. Halbleinenband, VII, 611 pp., ill. (Bilder [Schwarz/Weiss]). Met portretten van de besproken theologen, met potl.aant.,

Barth
|
theologie
€ 8.50
Barth, K. & Charlotte von Kirischbaum (1956). Antwort. Karl Barth zum siebzigsten Geburtstag am 10. Mai 1956.

Nr. 3553 - 8.7. Gut, leinenband, 963 pp., ill. (mit Frontispiz, Bilder [Schwarz/Weiss]). Gouden belettering, met persoonsbibliografie (Karl Barth) door Charlotte von Kirschbaum,

Barth
|
theologie
€ 20.00
Barthes, Roland (1986). Sade - Fourier - Loyola. Frankfurt am Main: Suhrkamk.

Nr. 3167 - 7.5. Gut, taschenbuch, 208 pp., übersetzung Maren Sell & Jürgen Hoch,

filosofie
€ 8.50
Kooi, Cornelis van der (2002). Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth: een tweeluik. Kampen: Kok.

Nr. 2696 - 3.2. I.z.g.st., paperback met flappen, 420 pp., met bibliografie, noten en register,

Barth
|
theologie
€ 10.00
Neven, G. W. (2003). Barth lezen. Naar een dialogische dogmatiek. Zoetermeer: Boekencentrum.

Nr. 2694 - 10.8. I.g.st., hardcover, 156 pp., met noten, register. Met wat potl.aant. en -streepjes op schutblad en in de marge,

Barth
|
theologie
€ 7.00
Busch, Eberhard (1998). Die grosse Leidenschaft. Einführung in die Theologie Karl Barths. Gütersloh: Chr. Kaiser.

Nr. 2690 - 3.2. Gut, paperback, 323 pp., mit Bibliographie, Anmerkungen und Register,

Barth
|
theologie
€ 22.50
Trowitzsch, Michael (2007). Karl Barth heute. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Nr. 2689 - 2.6. Gut, hardcover, 565 pp., mit Bibliographie, Anmerkungen und Register. In voorwoord onderstreping (met pen), verder een gaaf exemplaar,

Barth
|
theologie
€ 29.50
Klouwen, Wouter (1998). Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. Hegel. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.

Nr. 2688 - 3.2. Paperback, 424 pp., mit Bibliographie, Anmerkungen und Register. Met Nederlandse samenvatting,

Barth
Hegel
|
theologie
€ 10.00
Eginhard Meijering (2017). Karl Barth: geloven in de levende God. Deel II: Jezus Christus, God en mens. Pumbo.

Nr. 2543 - 9.1. Paperback, 313 pp., met noten, register,

theologie
€ 15.00
Karl Barth (1999). Wat is evangelische theologie?. De zwanenzang van Karl Barth. Kampen: Kok.

Nr. 2514 - 5.5. Z.g.a.n., paperback, 116 pp.,

Barth
|
theologie
€ 12.50