In 't Wasdom

bookmanager

Who’s afraid of red, yellow and blue?

Afgelopen maanden bedacht ik hoe mooi en passend de drie primaire kleuren zijn bij het boekenlogo van antiquariaat ’t Wasdom, de onderzoekstool bolas en de invoertool bookmanager.

Het logo met het boek symboliseert de zaken waar ik dagelijks mee bezig ben: de toegang vergemakkelijken tot onze bronnen van kennis; tot de wetenschap & cultuur. En daarbij drie passende primaire kleuren: het rood dat kleur geeft aan het logo van het antiquariaat, het geel dat past bij bolas en het blauw van bookmanager. Dat is alles. Meer dan genoeg.

Wie is er bang voor rood, geel en blauw? Ik niet, sterker nog: ik leef op van het diepe rood, het felle geel en het indringende blauw. In het huis waarin ik leef hangt een glas-in-lood raam met kleurrijke symbolen van zaken die er toe doen: het boek, het glas en de liefde. Op elk moment van de dag komen de afbeeldingen op het glas in lood door de dynamiek van het licht anders over. Ze leven van en door het licht.

In datzelfde glas-in-lood raam van het huis waarin ik woon staat een tekst van Max Stirner die hij uit een gedicht van Goethe leende. Goethe maakt daarin een variant op een middeleeuws gedicht (Ich habe meine Sache auf Gott gestellt) en ‘hertaalde’ het in: ich habe meine Sache auf Nichts gestellt. Hij laat in zijn gedicht iemand buikspreken die zijn hoop op geld, vrouwen, drank en wat al niet meer stelt. Het wordt allemaal niets. Hoewel toch. Een crie de coeur blijft hem over: ich habe meine Sache auf Nichts gestellt, waarna hem het licht overkomt.

Merkwaardig is het toch dat zich juist na de omhelzing van het Niets zich van alles of van allerlei als mogelijkheid aandient. Ik hoorde iemand zeggen dat men dat wel genade noemt: het onverwachte, ongedachte, niet voorstelbare en gegevene. En dat is ook zo. Het is het lichtende licht dat inwerkt op blauw, geel en rood en kleur geeft aan het bestaan. Het intense blauw van Marc Chagall, het diepe rood en het geel dat niet achterblijft. Het is de schoonheid van de eenvoud of anders wel de eenvoud van de schoonheid.

Mooi is dat streven naar die eenheid in de veelvoud. Al doende de onwetendheid te lijf gaan, niet in het minst bij mijzelf. De vreugde ervaren van het ontdekken van het eerder nog-niet-gewetene. Licht dat inwerkt op duister en het kleur geeft. Rijping. Het kan niet op en is precies wat het is: tot wasdom komen en in ’t Wasdom zijn.

Verder lezen over het blauw van bookmanager? Zie pagina 2

Pages: 1 2