BookmanagerWeekendoogst - 19 februari 2022


Lezend en werkend het weekend door. Over de Russen, Bruno Becker, Leida Schot en de Anderen. En nog wat dingen


https://cornelissenendejong.nl/70117/

BRONNENLIJST
AANTEKENING
LABEL

Timmerman, Aegidius W. (1983). Tim's herinneringen. Amsterdam, Netherlands: De Arbeiderspers.Nr. 3338. Z.g.a.n., paperback met flappen, priv√©-domein, nr. 84, 309 pp., 51 x 0 x 0, ill. (foto's [zw.&w.]), met noten. Met een nawoord en voorzien van aantekeningen , bezorgd door Harry G.M. Prick, € 22.5

Herinneringen van Aegidius W. Timmerman, docent aan het gymanasium Haganum. Gaat in op zijn kennismaking met de Tachtigers, waaronder Frederik van E., "dien ik wantrouwde en die mij hoogst onsympathiek was en over wien ik dus niet objectief kan en wil oordelen."

(

Timmerman

, 1983

, p. 135

)

Tachtigers

Panova, Vera (1958). Het wereldje van Serjozja. Arnhem: Van Loghum Slaterus.Nr. 3337. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 187 pp., vertaling Nico Scheepmaker. Gesigneerd en met opdracht van Nico Scheepmaker, licht besch. stofomslag, € 39.5

Aan wie gaf Nico Scheepmaker (1930-1958) zijn uit 1958 stammende vertaling van Vera Panova "als dank enerzijds, en als hommage anderzijds voor de van U verkregen lessen"? Gold dat bedankje wellicht Bruno Becker

(

Panova

, 1958

)

Rusland, Scheepmaker, gesigneerd

Walschap, Gerard (1933). Trouwen. Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar.Nr. 3336. Gebonden in linnen, 182 pp., 1e druk, ill. Henk de Rouw. Bijzonder omslag, jaren dertig met invloed nieuwe zakelijkheid / nieuwe Haagse School, bandontwerp van Henk de Rouw, met recensie van Emile Buysse, €

Uit de recensie van Emile Buysse en over de hoofdfiguur Rik, "die niets anders kan doen blijkbaar dan alle verkeerde dingen in hem omzetten in daden. Na den dood van de ouders blijft hem de voortdurende dronkenschap over." Maar dan opent zich toch een weg: trouwen

(

Walschap

, 1933

)

Walschap, Buysse

Poesjkin et al. (1956). Meesters der Russische vertelkunst: Poesjkin, Gogolj, Lermontow, Toergenjew, Koroljenko, Tolstoj, Tsjechow, Gorjky, Andrejew, Koeprin, Boenin. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.Nr. 3339. Gebonden in linnen met stofomslag, VI, 182 pp., 3e herziene druk, vertaling Aleida G. Schotq. Rood linnen met gouden belettering, met briefje van de vertaalster (en samenst.) Aleida G. Schot aan een (nog) onbekende professor, € 33

Met briefje van Aleida G. Schot aan een onbekende "Hooggeachte Professor." Was het Karel van het Reve? Aleida is in lijden: "De zorg om mijn hoofd slokt nog steeds een gedeelte van mijn energie op, maar gelukkig blijft er nog een groot gedeelte over."

(

Poesjkin et al.

, 1956

)

Aleida Gerarda Schot, briefje, gesigneerd

Reve, Karel van het (2008-2009). Verzameld Werk [dln. 1-3]. Amsterdam: G.A. van Oorschot.Nr. 3340. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, ill. (met frontispies), met noten, register. Met buikbankjes, € 125

"Iedere vertaler heeft zijn eigen stijl. Aleida is deftig, zal nooit vensterbank schrijven als zij ook raamkozijn tot haar beschikking heeft. (...) Charles B. gebruikt veel woorden en heeft iets burgerlijks." (p. 924, dl. 3)

(

Reve

, 2008-2009

, pp. 626-627, 924

)

Aleida Gerarda Schot