Bookmanagerbookmanager - de ganse wereld op één kaart


Hoe de zoon van Columbus een geletterde wereld wilde vastleggen


https://cornelissenendejong.nl/70086/

BRONNENLIJST
AANTEKENING
LABEL
LINK

Wilson-Lee, Edward (2021). De gezonken verzameling van Ferdinand Columbus. De wonderbaarlijke reizen van vader en zoon Columbus en hun avontuurlijke zoektocht naar kennis. Amsterdam: Meulenhoff.

Een universele bibliotheek - geconfronteerd met de voortdurende en exponentiële groei van informatie is het verzamelen van info zinloos tenzij die datastromen doeltreffend is onder te verdelen, te sorteren en te doorzoeken

(

Wilson-Lee

, 2021

, p. 411

)

Ferdinands droom

Markus, Nico & Emile Schwidder (1994). Dertig jaar tussen stofmappen en kaartenbakken. Herinneringen aan dr. Fritjof Tichelman, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam: IISG.

Fritjof Tichelman stond er volgens Igor Cornelissen om bekend dat hij een ongelooflijke vracht kennis meedroeg en ook dat hij altijd "ongeremd klaarstond met beledigende en hoogst originele kwalificaties voor de tegenstander." Hij was de man die een astronomische ....

(

Markus

, 1994

, pp. 19-21

)

BM

Cornelissen, Igor (2020). Mijn opa rookte ook een pijp. Joodse wortels en ander (on)gemak. Zwolle: Just Publishers.

Met een mooie ware laatste zin: "Ik ging in de boekhandel een nieuwe stralende toekomst tegemoet."

(

Cornelissen

, 2020

, pp. 289-291

)

BM