Bookmanager

logo

Collectie antiquariaat Cornelissen & De Jong
antiquariaat Cornelissen & De JongDETAILS
Janda, Elsbeth & Max M. Sprecher (1970). Jiddische Lieder. Frankfurt am Main: Fischer Bucherei.

Nr. 4495 - 77. Pocket, 185 pp.. Vochtvlek omslag, met notenschrift, voorwoord Fritz Nötzoldt, € 3.00

judaica
poëzie
|
literatuur
Feuchtwanger, Lion (1988). Gesammelte Werke in Enzelausgaben. Band 12 - Exil. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag.

Nr. 4496 - 77. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 852 pp., 5e druk, € 12.50

Keverling Buisman, F. et al (red.) (1983). De monumenten van Drenthe. Assen: Van Gorcum.

Nr. 4497 - 77. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 163 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, € 9.50

Drenthe
kunst
bouwgeschiedenis
|
architectuur
Luxemburg, Rosa (1922). Die Russische Revolution. Eine kritische Würdigung. Verlag Gesellschaft und Erziehung.

Nr. 4488 - 77. Brochure, 120 pp.. Inleiding Paul Levi, omslag kwetsbaar (achterplat los), zeldzaam, € 17.50

Luxemburg
|
sociologie
economie
Buchanan-Brown, John (1980). Book Illustrations of George Cruikshank. London: Newton Abbot.

Nr. 4480 - 77. Hardcover met stofomslag, 256 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., noten en register, € 12.50

Rooze-Stouthamer, Clasien (1996). Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572). Goes: De Koperen Tuin.

Nr. 4479 - 77. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 600 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register, € 25.00

religiegeschiedenis
godsdienstwetenschap
Norwich, John Julius (ed., introd.) (2005). The Duff Cooper Diaries. 1915-1951. London: Weidenfeld and Nicolson.

Nr. 4481 - 77. I.z.g.st., hardcover, 512 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, register. Gaaf exemplaar, € 17.00

geschiedenis
Doyle, Arthur Conan (1962). Het dal der verschrikking. Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Nr. 4478 - 77. I.g.st., paperback, 208 pp., vertaling H. Roduin, ill. H. Bishoff (bandontw.), € 4.00

literatuur
Bakoenin, M. (1979). Brief aan een Fransman. De revolutionaire situatie in Frankrijk in 1870. Baarn: Het Wereldvenster.

Nr. 4482 - 77. I.z.g.st., paperback, 132 pp., met noten, register, € 4.00

Frankrijk
Baalen, H.J. van (1996). Deventer vertellingen. 'Op weg naar de soos'. Twello: Robine.

Nr. 4483 - 77. I.g.st., paperback, 88 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill.. 2e deel, met opdracht aan I.C., gedateerd en gesigneerd door de auteur, € 7.50

Deventer
|
geschiedenis
Zee, Sytze van der (1997). Potgieterlaan 7. Een herinnering. Amsterdam: Prometheus.

Nr. 4484 - 77. I.g.st., 276 pp., 2e druk, € 5.00

autobiografie
WO-II
|
geschiedenis
Harmsen, Ger (1980). Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten. Nijmegen: Sun.

Nr. 4485 - 77. Paperback, 263 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met noten. Rijkelijk geïllustreerd, met vele potl.aant. van I.C., € 8.00

WO-II
communisme
|
geschiedenis
Herzberg, Abel Jacob (1978). Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945. Amsterdam: Meulenhoff.

Nr. 4486 - 77. I.g.st., paperback, Meulenhoff Reprint, 283 pp., 3e herziene druk. Derde druk met nabeschouwingen, omslagontwerp Joost van de Woestijne, € 12.50

WO-II
judaica
Weinreb
|
geschiedenis
|
Meulenhoff Reprint
Jansen, Leo & Jan Robert (red.) (1999). Kort geluk. De briefwisseling tussen Theo van Gogh en Jo Bonger. Zwolle | Amsterdam: Waanders | Van Gogh Museum.

Nr. 4133 - 77. I.z.g.st., 295 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register, € 17.50

Gogh
|
kunst
literatuurgeschiedenis
Malaparte, Curzio (2021). Kaputt. Amsterdam | Antwerpen: De Arbeiderspers.

Nr. 3775 - 77. Z.g.a.n., halflinnen band, Oorlogsdomein, nr. 14, 617 pp., 4e druk, vertaling Jan van der Haar, ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), € 25.00

literatuur
|
Oorlogsdomein
Berkel, Klaas van (2016). Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941). Filosoof van het vrije denken. Hilversum: Verloren.

Nr. 3203 - 77. I.z.g.st., hardcover, 288 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., noten en register, € 17.50

filosofie
wetenschapsgeschiedenis
Brood, P. & E. Schut (red.) (2003). 'Eene zeer twistzieke natie'. Aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten. 1683-1943. Bedum: Profiel.

Nr. 4455 - 77. I.z.g.st., hardcover, 203 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register. Met recensie (incl. losbladige aantekeningen) van I.C. in het NIW (9 juli 2004, cultuur 14), € 19.50

mediene
judaica
Winschoten
|
geschiedenis
Uijenkruijer, Debby (1991). Een ansicht uit de mediene. Joods leven in de Provincie. Een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen. Amsterdam: Repro-Holland | JHM.

Nr. 4454 - 77. I.z.g.st., hardcover, 124 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), met register. Met opdracht van de collectieverzamelaar Jaap van Velzen aan Igor Cornelissen, € 15.00

judaica
mediene
|
sociale geografie
geschiedenis
Boas, Henriëtte (1987). Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam. Amsterdam: Keesing Uitgeversmaatschappij.

Nr. 4458 - 77. I.z.g.st., paperback, 248 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, register, € 8.00

Amsterdam
judaica
Boas
|
geschiedenis
Hagedoorn, Jaap & Marco Groen (1999). Gids langs de geschiedenis van joods Zwolle. Zwolle: Stichting Judaica Zwolle.

Nr. 4457 - 77. Z.g.a.n., 74 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, € 12.50

Zwolle
judaica
wandelen
|
geschiedenis
Stoutenbeek, Jan & Paul Vigeveno (1985). Wandelingen door joods Amsterdam. Een cultuurhistorische gids. Weesp: De Haan | JHM.

Nr. 4470 - 77. I.g.st., paperback met flappen, 155 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), met register, € 9.50

wandelen
Amsterdam
judaica
|
geschiedenis
sociale geografie
Adelberg, Simon van (1977). De Marranen. De geschiedenis van Portugezen uit Spanje. Baarn: Ten Have.

Nr. 4459 - 77. I.g.st., paperback, 125 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, € 6.00

judaica
|
religiegeschiedenis
Zeldenthuis, Jan J. (1917). Langs heide en akker. Verzen. Apeldoorn: De Zonnebloem.

Nr. 4460 - 68. I.g.st., hardcover, 45 pp.. Vergeeld papier, € 6.50

poëzie
natuurlyriek
|
literatuur
Lapide, Pinchas Erwin (1992). Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangeliën. Baarn: Ten Have.

Nr. 4461 - 68. I.g.st., 96 pp., 9e druk, met register. Met enkele potl.streepjes, € 5.00

judaica
|
godsdienstwetenschap
Berkhoff, Karel (2009). De onbekende massagraven van Oekraïne. Vught: Nationaal Monument Kamp Vught.

Nr. 4456 - 68. Z.g.a.n., brochure, 35 pp.. Zeer zeldzaam, o.m. over de Nederlandse betrokkenheid bij de massamoord in de Oekraïne (Pieter Menten), maar ook voorgeschiedenis (Stalin en de hongersnood als wapen), € 18.50

WO-II
Oekraïne
Holocaust
Menten
|
geschiedenis
Arends, Jan (1972). Keefman. Amsterdam: De Bezige Bij.

Nr. 4462 - 68. I.g.st., paperback, Literaire reuzenpocket, nr. 385, 166 pp., 1e druk, € 12.50

Jan Arends
|
literatuur
|
Literaire reuzenpocket
Lindeman, Ruud (1998). Straatrumoer en twee minuten stilte. Een wandeling tussen Amstel en Artis, 1940-1945. Amsterdam: Bas Lubberhuizen.

Nr. 4477 - 68. Z.g.a.n., paperback met flappen, 119 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register. Met kaart en chronologisch overzicht oorlogsgebeurtenissen (1940-1945), € 12.00

Amsterdam
WO-II
wandelen
|
geschiedenis
Wijnberg, S. (1967). De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes. Assen: Van Gorcum.

Nr. 4463 - 68. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, Bouwstenen, nr. 61, 188 pp., met bibliografie, noten en register, € 12.00

Amsterdam
judaica
|
sociologie
|
Bouwstenen
Zuylen, L. F. van (1983). De joodse gemeenschap te Enschede, 1930-1945. Hengelo Ov: Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam.

Nr. 4464 - 68. I.z.g.st., paperback, 91 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register. Met meerdere bijlagen, zeldzaam, gaaf exemplaar, € 22.50

judaica
mediene
Enschede
|
geschiedenis
Eitje, Carolina (1956). Vreemdeling of burger. Voorgeschiedenis van de Joodse emancipatie. Amsterdam: Joachimsthal.

Nr. 4465 - 68. I.z.g.st., gebonden in linnen, Joodse monografieën, nr. 2, 80 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie. Gouden belettering (rug en voorplat), € 10.00

judaica
|
geschiedenis
|
Joodse monografieën
Knoester, H.J.H. (1970). Uit het leven van de Portugees Joodse Natie te Maarssen.

Nr. 4468 - 68. I.g.st., papieren omslag, [13] pp.. Overdruk uit Jaarboek Oud Utrecht 1970, met briefje aan Igor Cornelissen en opdracht, gesigneerd en gedateerd (Zwolle, 27-09-1993), € 10.00

judaica
Maarssen
mediene
|
geschiedenis
Praag, Siegfried Emanuel (1985). Een lange jeugd in joods Amsterdam. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar.

Nr. 4466 - 68. I.g.st., hardcover, 239 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met noten, € 8.50

Amsterdam
judaica
|
geschiedenis
Boas, Henriëtte (2002). Terug in de Den Texstraat. De bewoners en de omgeving. Kampen: Kok.

Nr. 4467 - 68. I.g.st., paperback, 159 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), met bibliografie, noten en register. Postuum bewerkt door Aharon Boas, F.J. Hoogewoud en Tamarah Benima, mooi exemplaar, € 17.50

Amsterdam
judaica
Boas
|
geschiedenis
Cahen, Joël (red.) (1984). De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie. Amsterdam: Meulenhoff | Joods Historisch Museum.

Nr. 4469 - 68. 60 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.], kaarten), met bibliografie, register. Ietwat roestig (titelpagina, verder goed, met uitgebreide recensie van Willem Ellenbroek (van de tentoonstelling in het JHM), € 7.50

judaica
mediene
|
geschiedenis
Historische vereniging Deutekom (2006). Een monument ter herinnering aan de Joodse gemeenschap van Doetinchem. Historische Vereniging Deutekom.

Nr. 4471 - 68. I.z.g.st., brochure, 13 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), € 7.00

judaica
WO-II
Doetinchem
mediene
|
geschiedenis
Agt, J. F. van & E. van Voolen (1988). Synagogen in Nederland. Gefotografeerd door Willy Lindwer. Hilversum: Gooi & Sticht.

Nr. 4472 - 68. I.z.g.st., 119 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie en register, € 9.00

judaica
mediene
|
geschiedenis
religiegeschiedenis
Boas, Henriëtte (1992). Bewust-joodse Nederlandse vrouwen. Veertien portretten. Kampen: Kok.

Nr. 4473 - 68. I.g.st., paperback, 183 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), € 10.00

geschiedenis
judaica
Boas
|
geschiedenis
Caransa, Ab (1992). Verzamelen op het Transvaalplein. Ter nagedachtenis van het Joodse proletariaat van Amsterdam. Haarlem: Uitgeverij Tuindorp.

Nr. 4474 - 68. I.z.g.st., paperback, 112 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie en register. Naam en aantekening op titelblad, € 10.00

judaica
Amsterdam
WO-II
|
geschiedenis
Laansma, S. (1981). De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel. Zutphen: Walburg Pers.

Nr. 4475 - 68. I.g.st., 111 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie en register, € 8.00

judaica
Overijssel
mediene
|
geschiedenis
Braber, Ben (1987). Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940-1945. Amsterdam: Balans.

Nr. 4476 - 68. I.g.st., paperback, 152 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), € 8.00

WO-II
judaica
|
geschiedenis
Tolstoj, L. N. (1966-1970). Tolstoj. Verzamelde werken [dln. 1-4]. Amsterdam: G.A. van Oorschot.

Nr. 4453 - 68. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag. Verhalen en novellen [dl. 1 en 2], Oorlog en vrede [dln. 3 en 4], vertalers Hans Leerink, Bessie Schadee, H.R. de Vries, typografie Helmut Salden, € 37.50

Tolstoi
|
literatuur
Marja, A. (1949). Binnendijks | buitendijks ..... Essays, kauserieën en kritische notities. Bussum: F.G. Kroonder.

Nr. 4444 - 68. I.g.st., gebonden in linnen, 188 pp.. Over o.a. Achterberg, Vestdijk, Koestler, Rilke, € 7.50

essays
|
literatuur
Marja, A. (1942). In kleine terts. Novellen. Amsterdam: F.G. Kroonder.

Nr. 4446 - 68. I.g.st., 80 pp., ill. Evert Musch, ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Binnenwerk uitstekend, omslag ietwat verkleurd, schaars, € 12.50

literatuur
Marja, A. (1939). Eenvoudig schilderij. Gedichten. Amsterdam: Holland.

Nr. 4445 - 68. 37 pp., ietwat roestig. Gekartonneerd en verkleurd omslag (foto), € 5.00

poëzie
|
literatuur
Erens, Frans (1989). Vervlogen jaren. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 4425 - 68. Paperback met flappen, privé-domeinreeks, nr. 154, 468 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, register, € 12.50

autobiografie
|
literatuur
|
privé-domeinreeks
Camus, Albert (1956). La Chute. Paris: Gallimard.

Nr. 4448 - 68. I.g.st., paperback, 169 pp.. Rode belettering (voorplat), € 12.00

literatuur
filosofie
Slauerhoff, Jan Jacob (1954). Een eerlijk zeemansgraf. Den Haag: A.A.M. Stols.

Nr. 4449 - 68. 57 pp., 4e druk. Gebruikerssporen, scheurtje in omslag, beschadigde rug, € 3.00

poëzie
|
literatuur
Jassies, Nico (2002). Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Amsterdam: De Dolle Hond.

Nr. 4451 - 68. I.g.st., brochure, DH, nr. 18, 48 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, € 5.50

biografie
Lubbe
|
geschiedenis
|
DH
Jassies, Nico (2006). Van Rijksdagbrand tot heden. Hoe geschiedenis gemanipuleerd wordt. Amsterdam: Dolle Hond.

Nr. 4450 - 68. I.z.g.st., brochure, DH, nr. 28, 36 pp., met noten. Geniet, € 5.50

Lubbe
communisme
marxisme
|
geschiedenis
|
DH
Karasek, Horst (1980). Der Brandstifter. Lehr- und Wanderjahre des Maurergesellen Marinus van der Lubbe, der 1933 auszog, den Reichstag anzuzünden. Berlin: Klaus Wagenbach.

Nr. 4435 - 68. I.g.st., pocket, Wagenbachs Taschenbücherei, 185 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Enkele potl.streepjes, € 5.00

Lubbe
|
geschiedenis
|
Wagenbachs Taschenbücherei
Perlès, Alfred (1955). My friend Henry Miller. An Intimate Biography. London: Neville Spearman.

Nr. 4442 - 68. I.g.st., gebonden in linnen, XI, 242 pp., 1e druk, ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, register. Verkleurd (m.n. rug), exlibris op schutblad, € 10.00

biografie
Miller
|
literatuur
Querido, Is. (1904). Over literatuur. Haarlem: De erven F. Bohn.

Nr. 4426 - 68. I.g.st., 311 pp.. Over kunstkritiek, realisme en psychologie in romankunst, Herman Robbers, Couperus Fantasmagorist, Frans Coenen, € 8.50

literatuurgeschiedenis
Gilbert, Martin (1983). Auschwitz and the Allies. How the Allies responded to the News of Hitler's Final Solution. Feltham: Hamlyn.

Nr. 4434 - 68. I.g.st., halflinnen band met stofomslag, 368 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), € 15.00

WO-II
|
geschiedenis
Kurpershoek, R. & Sluik, R. (1994). Radau. Tatortfoto's Marinus van der Lubbe (1933). Schuldig reizen (1993). Den Haag: Maldoror.

Nr. 4436 - 68. I.z.g.st., 63 pp., ill. (foto's [zw.&w.]). Zeldzaam, € 67.50

fotografie
Lubbe
|
kunst
literatuur
Eliot, T.S. (1965). Murder in the Cathedral. Hilversum: Paul Brand.

Nr. 4437 - 68. Yellow Series, nr. 1, 88 pp., 4e druk, vertaling G. Stoker, met noten. Met een introductie en losbladig toegevoegd (geniet) notenapparaat (vertalingen) van G. Stoker, mooi gaaf exemplaar (geplastificeerd), € 8.75

literatuur
|
Yellow Series
Ikkink, C.A. (1920). De Wouter-Multatuli-ziel. Vereeniging Multatuli-Museum.

Nr. 4432 - 68. Brochure, 39 pp., € 12.50

Multatuli
|
literatuurgeschiedenis
Jongstra, Atte (1985). De multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. Bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap. Amsterdam: Joost Nijsen.

Nr. 4433 - 68. I.g.st., paperback, 263 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met noten, register, € 7.00

Multatuli
|
literatuurgeschiedenis
Last, Jef (1933). Partij remise. Amsterdam: Contact.

Nr. 4438 - 68. Gebonden in linnen, 304 pp.. Ietwat roestig, keurige schutbladen en goed in de band, met naam (met rode pen) van Igor Cornelissen (1968), incl. het NVV-vakbondsblad De Strijd (van 23 november 1934) waarin een recensie van dit boek staat (auteur C. v.d.L, waaruit direct duidelijk wordt wie vlg. CvdL in die jaren de haviken en wie de duiven zijn ;-)), logo van De Strijd is van Fré Cohen, met exlibris van de ontwerper Andre Verhorst (1889-1977), € 19.50

socialisme
communisme
|
literatuur
Man, Herman de (1933). Over de Joden en hunne vervolgers. Baarn: Hollandia.

Nr. 4439 - 68. I.g.st., 67 pp.. Zeldzaam, € 35.00

judaica
|
literatuur
Károly, Kincses (2004). A két Reismann. Magyar Fotográfiai Múzeum.

Nr. 4440 - 68. I.g.st., paperback, 258 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, € 15.00

fotografie
Hongarije
|
kunst
Lehning, Arthur (1994). Lenin en de revolutie. Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie. Amsterdam: Rode Emma.

Nr. 4441 - 68. I.g.st., 151 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register. Met krantenknipsel en brief van de uitgever voor recensie in VN of het Parool, mede op verzoek van Arthur Lehning, € 10.00

anarchisme
marxisme
|
geschiedenis
Vugs, Reinold (1995). F. Bordewijk. Een biografie. Baarn: De Prom.

Nr. 4428 - 68. I.z.g.st., paperback, 380 pp., 61 x 0 x 0, ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register, € 10.00

biografie
Bordewijk
|
literatuurgeschiedenis
Enoch Soames. Amsterdam: Bas Lubberhuizen.

Nr. 4427 - 68. I.g.st., 55 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Met illustraties van Max Beerbohm en een nawoord van Maurits Verhoeff, oplage 1000 ex., gedrukt door De Appelbloesem Pers, € 7.00

decadentisme
|
literatuur
Schapiro, Leonard (1978). Turgenev, his life and times. His life and times. Oxford: Oxford University Press.

Nr. 4430 - 68. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, XIII, 382 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register, € 11.50

Rusland
Toergenjev
|
literatuur
Behan, Brendan Francis (1979). Bekentenissen van een Ierse rebel. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 4417 - 68. I.g.st., paperback met flappen, privé-domeinreeks, nr. 14, 286 pp., 2e druk. Voorwoord Rab Jeffs. nawoord Ko Kooman, € 9.50

literatuurgeschiedenis
|
privé-domeinreeks
Lehning, Arthur (1996). Spaans dagboek 7 oktober - 5 november. Aantekeningen over de revolutie in Spanje: april 1937. Lyes-St.-Georges: Huis Clos & St. Ithaka.

Nr. 4421 - 68. I.g.st., Huis Clos-reeks, nr. 16, 111 pp.. Papieren omslag met flappen, € 15.00

autobiografie
Spanje
|
geschiedenis
|
Huis Clos-reeks
Stoutenbeek, Jan & Paul Vigeveno (1989). Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids. Amsterdam: Em. Querido.

Nr. 4414 - 115. I.z.g.st., 310 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met register, € 12.00

judaica
|
geschiedenis
Tobias, Fritz (1962). Der Reichstagsbrand. Legende und Wirklichkeit. Rastatt: Grotesche Verlagsbuchhandlung.

Nr. 4415 - 115. 723 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met register. Met documenten, brieven en verwijzingen, roestplekken op schutbladen, € 20.00

Lubbe
WO-II
|
geschiedenis
Vries, S.Ph. de (1986). Joodse riten en symbolen. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 4418 - 115. I.g.st., hardcover met stofomslag, 316 pp., 6e druk, ill. (foto's [zw.&w./kleur]), met register, € 8.50

judaica
|
religiegeschiedenis
godsdienstwetenschap
Thijssen, Theo (z.j.). Jongensdagen. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 4420 - 115. 159 pp., ill. Jan Sluyters. Roestig, met vochtschade linksvoor (zie foto), € 5.00

jeugdliteratuur
Saks.), Pieter Wiedijk (pseud. J. (1937). Eduard Douwes Dekker, zijn jeugd en Indische jaren. Rotterdam: W. L. en J. Brusse.

Nr. 4403 - 115. 340 pp.. Kartonnen omslag met flappen, omslag matig, binnengoed prima, met onderstrepingen (potlood), € 7.00

biografie
|
literatuurgeschiedenis
Luxemburg, Rosa (1958). Ich war, ich bin, ich werde sein!. Artikel und Reden zur Novemberrevolution. Berlin: Dietz Verlag.

Nr. 4413 - 115. I.g.st., papieren omslag, 142 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Met naam en aanschafdatum (schutblad), € 9.50

Luxemburg
marxisme
|
geschiedenis
Boelvaar Poef - L.P. Boongenootschap, december 2011, jrg. 11, nummer 3/4 - Willem Elsschotnummer.

Nr. 4402 - 115. I.z.g.st.. Met opstellen van C.F.H. Raat, Hans Vandevoorde, Jos Meyres, Wieneke 't HOen, Fabian Stolk, Koen Rymenants, Willem M. Roggerman en Wilfried Pas, € 7.00

Boon
|
literatuur
Askew, Alice and Claude (n.d.). Through Folly's Mill. London: Ward, Lock & Co..

Nr. 4392 - 115. 253 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), € 15.00

literatuur
Soden, Kristine von (Hrsg.) (1988). Zeitmontage: Rosa Luxemburg. Berlin: Elefanten Press.

Nr. 4400 - 115. I.g.st., 176 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., noten, € 15.00

socialisme
communisme
Luxemburg
|
geschiedenis
Lammers, Fred J. (1976). Drie prinsen naast de Troon. Baarn: Hollandia.

Nr. 4406 - 15. I.g.st., paperback, 166 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), € 5.00

Oranje
biografie
|
geschiedenis
Poortman, J. (1978). Meppel: J.A. Boom en zoon.

Nr. 4404 - 115. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 231 pp., 2e druk, ill. (foto's [zw.&w.]). Met fotokatern, € 10.00

Meppel
|
sociale geografie
Hough, Richard (1981). Edwina, Countess Mountbatten of Burma. London: Weidenfeld and Nicolson.

Nr. 4407 - 115. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, XIV, 239 pp., 1e druk, ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., noten en register, € 15.00

biografie
|
geschiedenis
Eijkelboom, J. (1984). Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 4395 - 115. I.z.g.st., 61 pp., 6e druk, € 5.00

poëzie
|
literatuur
Spierdijk, Jan (1946). Het dierbaar landschap. Amsterdam: Contact.

Nr. 4396 - 115. 128 pp.. Verkleurd en vlekkerig (voorplat), binnenwerk uitstekend, € 7.00

literatuur
Blaman, Anna (1954). Op leven en dood. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.

Nr. 4408 - 115. I.g.st., gebonden in linnen, 244 pp., 1e druk. Ietwat roestig (laatste bladzijden), met exlibris, potl.aant. op laatste pagina (verwijzing naar Sally Stermunt). In de roman wordt de communistische overtuiging gepersonifieerd door de figuur Sally Stermunt, zij is geïnspireerd op Mathilde Visser. Over Visser schreef Igor Cornelissen een biografie., € 12.50

Blaman
|
literatuur
Winter, Dick de (2010). Ab Menist. Revolutionair-socialistisch vakbondsleider, politicus en verzetsstrijder. Delft: Eburon.

Nr. 4409 - 115. I.z.g.st., paperback, 244 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), € 14.50

marxisme
trotskisme
Sneevliet
WO-II
|
geschiedenis
Molin, Rob & Peter Morel (samenst.) (1980). Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van het groen. Amste: De Engelbewaarder.

Nr. 4391 - 115. I.g.st., paperback, Engelbewaarder, nr. 18, 188 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, € 7.50

biografie
|
literatuurgeschiedenis
|
Engelbewaarder
Balzac, Honoré de (1915). De Chouans, of Bretagne in 1799. Tafereelen uit het militaire leven. Rotterdam: W.L. & J.Brusse.

Nr. 4393 - 115. I.g.st., Keur van Romantiek, nr. 2, 509 pp., vertaling W. van Ravesteyn, ill. P van der Hem. Papieren omslag met flappen (+ reclamedrukwerk), zeldzaam, € 33.00

Balzac
|
literatuur
|
Keur van Romantiek
Balzac, Honoré de (1918). De zielsgeheimen der prinses de Cadignan & andere vertellingen. Rotterdam: W.L. & J.Brusse.

Nr. 4394 - 115. I.g.st., papieren omslag, Keur van Romantiek, nr. 8, 326 pp., vertaling Dan. de Lange & J.F. Ankersmit en R. Jacobsen, ill. Nelly Volker. Zeldzaam, € 49.50

Balzac
|
literatuur
|
Keur van Romantiek
Abodehman, Ahmed (2002). Riem. Roman over Saoedi-Arabië. Breda: De Geus.

Nr. 4410 - 115. Z.g.a.n., hardcover met stofomslag, 153 pp., vertaling Kiki Coumans, € 4.50

literatuur
Jong, Sjoerd de (red.) (1990). Het oude Rusland. Fotografie, 1839-1917. Amsterdam: Mets en Fragment.

Nr. 4412 - 115. I.z.g.st., hardcover met stofomslag, 260 pp., met bibliografie, noten en register, € 14.00

Rusland
fotografie
|
kunst
Luxemburg, Rosa (1950). Briefe an Freunde. Nach dem von Luise Kautsky fertig gestellten Manuskript. Zürich: Buchergilde Gutenberg.

Nr. 4398 - 115. I.g.st., gebonden in linnen, 226 pp.. Verkleurd en vlek op voorplat (foto), verder uitstekend, brieven aan Haenisch, Stadthagen, Wurm, Huysmmans, Diefenbach, Rosenbaum, Geck, Zlottko, onbekenden, incl. biografische schets over Rosa Luxemburg, € 14.50

Luxemburg
autobiografie
Kautsky
|
geschiedenis
Luksemburg, Rosa (1979). Comrade and Lover. Rosa Luxemburg's letters to Leo Jogiches. Cambridge | London: MIT Press.

Nr. 4399 - 115. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 206 pp., vertaling Elzbieta Ettinger, ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, register, € 17.50

Luxemburg
Jogiches
autobiografie
|
literatuur
Buist, Girbe (z.j.[ca.2000]). Geheimen in het Vechtdal - Geheimnisse im Vechtdal.

Nr. 4411 - 115. I.g.st., 88 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten). Vergeeld papier, verder uitstekend, bevat o.m. het verhaal van de negerslaaf Apollonatus en zijn graf aan de Doornweg bij Zwolle, € 10.00

Overijssel
|
cultuurgeschiedenis
Vestdijk, Simon (1966). De redding van Fré Bolderhey. Amsterdam: Bezige Bij.

Nr. 4373 - 115. Hardcover met stofomslag, Bijenreeks, 193 pp., enkele roestvlekjes. Roestig en vlekkerig stofomslag (zie foto), met naam en aanschafdatum (i.c., 3 mei 2002), € 5.00

Vestdijk
|
literatuur
|
Bijenreeks
Beem, H. (1974). Uit Mokum en de mediene. Joodse woorden in Nederlandse omgeving. Assen: Van Gorcum.

Nr. 4372 - 115. I.g.st., paperback, 88 pp., met bibliografie, noten en register. Met naam I.C. op titelblad, enkele onderstrepingen, zie blog: https://cornelissenendejong.nl/32056/, € 12.50

judaica
Beem
mediene
|
literatuurgeschiedenis
Prezcier, G. & E. [= Drucker, Wilhelmina] (1976). Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David. Amsterdam: De Engelbewaarder.

Nr. 4374 - 115. I.g.st., Engelbewaarder, 120 pp., ill. (foto's [zw.&w.]). Met interview met Wilhelmina Drucker door W. van Itallie-Van Embden (NRC, 16 februari 1925), € 10.00

literatuurgeschiedenis
|
Engelbewaarder
Fontijn, Jan & Gideon Lodders (1981). Frans Coenen. Amsterdam: De Engelbewaarder.

Nr. 4375 - 115. I.g.st., paperback, Engelbewaarder, nr. 20, 232 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register, € 7.00

Coenen
|
literatuurgeschiedenis
|
Engelbewaarder
Broeyer, F. G. M. & D.Th. Kuiper (2005). Is 't waar of niet?. Ophefmakende publicaties uit de "lange" negentiende eeuw. Zoetermeer: Meinema.

Nr. 4376 - 115. I.z.g.st., 351 pp., met noten, register, € 12.00

religiegeschiedenis
theologie
Klinkenberg, Wim (1979). Prins Bernhard. Een politieke biografie: 1911-1986. [Amsterdam]: In de Knipscheer.

Nr. 4378 - 115. I.g.st., paperback, 578 pp., met noten, register. Rugvouwtjes, enkele potl.aant. van I.C., € 12.50

Oranje
biografie
|
geschiedenis
Brasillach, Robert (1971). Onze vooroorlogstijd. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.

Nr. 4377 - 77. I.z.g.st., 394 pp., vertaling Pieter Beek, met noten. Met nawoord van Martin Ros en een krantenartikel (Het immense fascisme van Robert Brasillach, eveneens van Ros - NRC, 9 april 1985), zie blog: https://cornelissenendejong.nl/72647/, € 14.00

autobiografie
|
literatuur
Beens, Hendrik (2012). Op zolders en in skuurn. Een expositie van bedrijven die deel uitmaakten van de ontwikkeling die heeft geleid tot de huidige vloerbedekkingsindustrie in Genemuiden. Genemuiden: Stichting Vloerbedekkingmuseum Genemuiden.

Nr. 4384 - 115. I.g.st., 46 pp., € 20.00

Overijssel
Genemuiden
fotografie
|
kunst
Gregoor, Nol (1983). Mijn bange hand. Vianen: Kwadraat.

Nr. 4380 - 115. I.g.st., paperback, 82 pp., € 6.00

literatuur
Veer, Paul van (1958). Geen blad voor de mond: vijf radicalen uit de negentiende eeuw. Arbeiderspers.

Nr. 4385 - 115. 217 pp.. Geïllustreerd met reproducties van foto's, schilderijen en prenten, ietwat roestig op de sneden, over Dirk van Hogendorp, F.W.Junghuhn, W.R.Baron van Hoëvell, S.E.W.Roorda van Eysinga en H.H.van Kol, € 10.00

anarchisme
|
literatuurgeschiedenis