Bookmanager

logo

Collectie antiquariaat t' Wasdom
antiquariaat t' WasdomDETAILS
Joods. Moderne gerechten met een lange traditie in creatief koken (2004). Lisse: Rebo International.

Nr. 3905. I.g.st., 96 pp., vertaling Anja de Lombaert, ill. (foto's [zw.&w./kleur]), € 7.50

Scholte-Hoek, C.H.A. (1935). Het voorgerecht bij huislijke dineetjes. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Nr. 3906. I.g.st., papieren omslag, 83 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Omslag enigszins verkleurd, zeer zeldzaam, € 27.50

F. Domela Nieuwenhuis - special De AS, anarchistisch tijdschrift (1989). Moerkapelle: St. De As.

Nr. 3913. I.g.st., 64 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), € 7.00

Grimmelikhuizen, Frits (2016). Etty Hillesum leest Rainer Maria Rilke. De invloed van Rainer Maria Rilke op het kunstenaarschap van Etty Hillesum. Oorsprong.

Nr. 3936. Z.g.a.n., hardcover, 196 pp., 4e herziene druk, ill. (foto's [zw.&w.]), € 14.50

Mizee, Nicolien (2021). De kennismaking. Faxen aan Ger. Amsterdam: Uitgeverij Van Oorschot.

Nr. 3934. Z.g.a.n., paperback, 393 pp., 3e druk, € 11.50

Flaubert, Gustave (2007). Bouvard en Pécuchet. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers.

Nr. 3933. Z.g.a.n., paperback met flappen, 523 pp., 3e druk, vertaling Edu Borger. Met krantenknipsels, € 9.50

Balkt, H. H. ter (2014). Hee hoor mij ho simultaan op de brandtorens. Verzamelde gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij.

Nr. 3932. Z.g.a.n., gebonden in linnen, 1800 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, register. Dundruk, zeldzaam, met verantwoording van W. Hansen & Vincent Schmitz, € 117.50

Marsman, H. (1930). Witte Vrouwen. De Gemeenschap.

Nr. i3833. 24 pp.. In het najaar van 1929 geschreven, 32 pp., gezet uit de Cochin-letter en gedrukt door Charles Nypels in rood en zwart in een oplage van 550 exemplaren, waarvan vijfhonderd op Arabische wijze genummerd en vijftig van I tot en met L, Dit is exemplaar nr. 228, band deels verschoten en gevlekt (zie foto), rug kwetsbaar, € 12.50

Klöters, Jacques (2005). Willem Wilmink de causeur. Hengelo: Broekhuis.

Nr. 3914. Z.g.a.n., 19 pp.. Geniet, ongenummerd, € 14.50

Boom, Wessel ten (2021). Tegen de dood. Een vriendenboek. Didam: CP Grafimedia.

Nr. 3930. Cahier, nr. 6, 86 pp., met noten. Laatste katern los, verder i.g.st., mini-essayistiek over God, Bob Dylan, het communisme, Gorter, Brecht en Majakovski, Zeno Clemens Marie, Coen Wessel, Schleiermacher, alverzoening, Augustinus, de dood en het water des levens., € 33.00

Boom, Wessel ten (2020). Dromen. Late gedichten. Didam: CP Grafimedia.

Nr. 3924. I.z.g.st., Cahier, nr. 4, 104 pp., met noten. Veelal autobiografisch geïnspireerde gedichten, o.a. 'Mijn vrienden' dat op de boekenlegger is afgedrukt. Over de gedichten schrijft WtB een woord vooraf, waarin hij opmerkt dat het 'bijna allemaal gemankeerde liefdesgedichten [zijn].', € 33.00

Boom, Wessel ten (2020). Preken na Pasen. Didam: CP Grafimedia.

Nr. 3925. I.z.g.st., Cahier, nr. 3, 109 pp., met bibliografie. Bundel preken met een aantal bij name genoemde inspiratiebronnen: Achterberg, J.H. Gunning Jr., Dostojewski, Blumhardt, Noordmans, Calvijn, Barth, Luther, Augustinus, € 22.50

Boom, Wessel ten (2018). God onder de pannen. Didam: CP Grafimedia.

Nr. 3926. I.z.g.st., Cahier, nr. 1, 105 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten. "Een wel zeer verkorte geschiedenis van ondergetekende aan de hand van de elf predikanten die zijn voorgeslacht heeft opgeleverd. Met zes bijlagen en honderdeneen noten, waaronder een theologische beschouwing van de begrippen 'familie' en 'geschiedenis' aan de hand van de met name in de Heer zeer geliefde theoloog H.F. Kohlbrugge en broeder Augustinus geschreven voor zijn dochters op de eerste plaats.", € 47.50

Barilli, Renato (1974). Die Präraffaeliten. München: Schuler.

Nr. 3920. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 95 pp., ill. (foto's [zw.&w./kleur]), met verantwoording ill., € 9.00

Guercio, Antonio Del (1975). Russische und sowjetische Avantgarde. München: Schuler.

Nr. 3921. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 95 pp., ill. (foto's [zw.&w./kleur]), € 9.00

Hunter, Sam (1974). Amerikanische Nachkriegsmalerei. München: Schuler.

Nr. 3919. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 95 pp., ill. (foto's [zw.&w./kleur]), met verantwoording ill., € 9.00

Creyghton, L.J.A.D., Duijnhoven, Serge R. et al (2012). Le Grand Tour. Avans200 - 1812-2012.

Nr. 3918. Z.g.a.n., gebonden in linnen, 200 pp., ill. (foto's [zw.&w./kleur]). Gesigneerd met opdracht, met bijdragen van Serge R. van Duijnhoven, Ronald Giphart, Maarten van Helvoirt, Edwin Jacobs en Ernest Potters, in beschermhoes, € 15.00

Kertész, André (1982). André Kertész. Das Fotografen-Porträt. Einführung von Ben Lifson. Luzern: Reich Verlag.

Nr. 3904. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 259 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Naam op schutblad, € 37.50

Hondius, Dienke (1990). Terugkeer. Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding. 's-Gravenhage: SDU.

Nr. 3907. I.z.g.st., paperback, 170 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register, € 27.50

Ett, Henri A. (1980). Wie was Herman de Man. Vereniging "Herman de Man".

Nr. 3915. I.g.st., brochure, 24 pp., ill. (foto's [zw.&w.]). Geniet, € 5.50

Rinze Hamstra 1895-1974 (1987). Amsterdam: Kunststichting Studio 2000.

Nr. 3908. 160 pp., met register, € 9.50

Dobroszycki, Lucjan & Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1981). Beelden voor ogen. Een fotografisch verslag van het joodse leven in Polen tussen 1864 en 1939. Amstelveen: Amphora Books.

Nr. 3909. I.g.st., gebonden in linnen, 271 pp., vertaling Marijke van der Glas, met bibliografie, register, stofomslag, € 15.00

Drees, Willem (1969). Monarchie-democratie-republiek. Baarn: In den Toren.

Nr. 3916. I.g.st., Torenboeken, 55 pp.. Ingenaaid, verkleurd omslag, met een interview van Martin van Amerongen, Dr. Drees Sr. geeft feiten en achtergronden over de veranderde houding van de Nederlandse socialisten ten opzichte van de monarchie, € 5.00

Reve, Karel van het (1985). Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov. Amsterdam: G.A. van Oorschot.

Nr. 3910. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 521 pp., 3e druk, 51 x 0 x 0. Rug stofomslag licht verkleurd, verder goed, € 7.50

Botman, J. (2015). Nazis to the Core. The Sassen Brothers and their anti-Bolshevik Crusade in Latin America. Soesterberg: Aspect Publishers.

Nr. 3917. Z.g.a.n., 316 pp., 1e druk, met bibliografie, noten en register, € 22.50

Driel, L. van (2015). Jan H. Eekhout. Een plooibaar talent. Aardenburg: Durenkamp.

Nr. 3894. I.z.g.st., paperback met flappen, 351 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register, € 12.00

Drees, Willem (1963). Zestig jaar levenservaring. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 3893. Paperback, XVII, 345 pp., 2e druk, ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met register, € 6.50

Hillesum, Etty (1983). Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943. Haarlem: De Haan.

Nr. 3895. I.g.st., paperback, 197 pp., 14e druk, ill. (foto's [zw.&w.]). Enige verkleuring, licht vouwtje omslag rechtsboven (zie foto), € 7.00

Rubinstein, Renate (1982). Met gepast wantrouwen. Notities over de Hollandse ziekte. Amsterdam: Meulenhoff.

Nr. 3897. I.g.st., paperback, 91 pp.. Naam op schutblad, met enkele penstreepjes, met column van Frits Abrahams (citaten R.R.), € 4.00

Ruebsamen, Helga (1989). Op Scheveningen. Verhalen. Amsterdam: Querido.

Nr. 3898. I.z.g.st., paperback, 139 pp., 3e druk, € 7.50

Rubinstein, Renate Ida (1991). Mijn beter ik. Herinneringen aan Simon Carmiggelt. Amsterdam: Meulenhoff.

Nr. 3899. I.g.st., paperback met flappen, 190 pp., 2e druk, ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Naam op titelblad, € 8.50

Drees, Willem (1972). Drees. Neerslag van een werkzaam leven. De keuze uit geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972. Assen: Van Gorcum.

Nr. 3900. Paperback, 283 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Voorzien van inleidingen en commentaar van Drees en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer, € 8.50

Wijk, N. van (1920). Geestelijk leven en letterkunde in Rusland gedurende de negentiende eeuw. Amsterdam / Zeist: J. Emmering / J. Ploegsma.

Nr. 3901. Papieren omslag, 153 pp., met bibliografie. Kwetsbaar omslag, verkleurde rug, met krantenartikel (recensie) van Michel Krielaars n.a.v. biografie over Nicolaas van Wijk van Jan Paul Hinrichs, € 15.00

Zwarts, Jacob (1929). Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. Met inl. van H. Brugmans. Zutphen: W.J. Thieme & Cie.

Nr. 3902. Gebonden in linnen, 278, 18 en 50 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met noten. Mooi exemplaar, ietwat roestig, met extra documenten en lijst met errata, € 32.50

Bruin, I. de & G. Puchinger (inl. en toelichting) (1985). Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Franeker: Wever.

Nr. 3903. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 640 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, register, € 12.50

Kam, Benjamin Jan (1993). Brieven aan Adèle Cartier van Dissel (1872-1929). Zwolle: Geert Groote.

Nr. 3888. 106 pp., ill. (foto's [zw.&w.]). Brieven uit de nalatenschap van Anna Adelaïde Kam-Klinkert (1929-1987), echtgenote van B.J. Kam, huisarts te Zwolle, € 19.50

Arendt, Hannah (1969). De banaliteit van het kwaad. Een reportage. Amsterdam: Moussault.

Nr. 3889. Paperback, 275 pp., vertaling W.J.P. Scholtz. Met naam op schutblad en enkele aant./onderstrepingen van I.C. (pen), zie blog: https://cornelissenendejong.nl/38423/, € 18.50

Rensburg, J.K. (1903). Amsterdam - Koningschap. Rotterdam: Johan Pieterse.

Nr. 3886. I.g.st., XI, 351 pp.. Gebogen hoekpuntjes, linkerscharnier boven kwetsbaar (niet los), gouden belettering (rug en voorplat), zeldzaam, € 33.00

Mendes, Joost (1921). Het geslacht der Santeljano. VII. 's Wereld daverende wedloop. Eerste boek. Rotterdam: W.L. & J.Brusse.

Nr. 3885. I.g.st., gebonden in linnen, 258 pp.. Fraai exemplaar, Joost Mendes = Em. Querido, € 12.50

Lodeizen, Hans (1952). Het innerlijk behang en andere gedichten. Amsterdam: G.A. van Oorschot.

Nr. 3880. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 193 pp., 1e druk, ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Gouden belettering en vignet (rug en voorplat), band en omslagontwerp van Helmut Salden, met portret van Lodeizen, bundel opgedragen aan Seldon James, € 33.00

Léautaud, Paul (1979). Lichtzinnige herinneringen. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 3883. Paperback met flappen, Prive-domein, nr. 12, 208 pp., vertaling Pieter Beek, € 15.00

Straten, Hans van (1987). De omgevallen boekenkast. Amsterdam: Arbeiderspers.

Nr. 3881. I.g.st., paperback met flappen, Prive-domein, nr. 133, 370 pp., met register. Een enkel potl.streepje, zie blog: https://cornelissenendejong.nl/36100/, € 17.50

Canetti, Elias (1982). De fakkel in het oor. Mijn levensgeschiedenis 1921 - 1931. Amsterdam: Arbeiderspers.

Nr. 3882. Paperback met flappen, Prive-domein, nr. 74, 355 pp., vertaling Theodor Duquesnoy, € 14.50

Camus, Albert (1965). Koninkrijk en ballingschap. Amsterdam: De Bezige Bij.

Nr. 3884. Paperback, Literaire reuzenpocket, nr. 33, 163 pp., € 6.50

Small, Christopher (1975). The road to Miniluv. George Orwell, the state, and God. London: Victor Gollancz.

Nr. 3887. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 220 pp., met register, € 20.00

Coatsworth, Elizabeth (1945). De jongen met de papegaai. Wen verhaal uit Guatemala. Amsterdam: J.J. Kuurstra.

Nr. 3890. I.g.st., halflinnen band, 125 pp., vertaling Tine van Doorn-Vonk, ill. Wilfred S. Bronson, ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). "Van Vader en moeder 5/12-1945", vergeeld papier, vele illustraties, gaaf exemplaar, € 15.00

Lehning, Arthur (1954). De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H. Marsman. 's-Gravenhage: W. van Hoeve.

Nr. 3891. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 203 pp., 1e druk, ill. (foto's [zw.&w.]). Wat roestplekjes op schutbladen en zijsneden, verder mooi exemplaar, € 15.00

Roth, Joseph (2015). Reisen in die Ukraine und nach Russland. München: C.H. Beck.

Nr. 3892. I.z.g.st., 136 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten). Softcover met flappen, opnieuw uitgegeven door Jan Bürger, reportages uit de jaren twintig, met recensie van Michiel Krielaars, NRC (juni 2015), € 22.50

Daalder, Hans (2003). Willem Drees 1886-1988. Gedreven en behoedzaam: de jaren 1940-1948. Amsterdam: Balans.

Nr. 3879. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 528 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register. Met gouden belettering (rugtitel), € 15.00

Hinrichs, Jan Paul (samenst.) (1997). De fa̧cades van Sint-Petersburg. Amsterdam: Lubberhuizen.

Nr. 3878. I.g.st., stedenreeks, nr. 5, 221 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), € 15.00

Kuitert, Lisa (2015). Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken.

Nr. 3877. I.g.st., 186 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register, € 7.00

Gorter, Herman (2014). Geheime geliefden. Brieven aan Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos. Amsterdam: Van Oorschot.

Nr. 3876. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 606 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, register, € 14.50

Bos, Dennis (2001). Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894. Amsterdam: Bert Bakker.

Nr. 3875. I.g.st., 444 pp., ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register, € 24.50

Münninghoff, Alexander (2014). De stamhouder. Een familiekroniek. Amsterdam: Prometheus Bert Bakker.

Nr. 3873. I.z.g.st., hardcover met stofomslag, 329 pp., 4e druk, € 7.50

Beuker, Chris (2020). Etty Hillesum, verwevenheid met het communisme. Soesterberg: Aspect.

Nr. 3872. I.g.st., 176 pp., met bibliografie, register. Met enkele potl.aant. van IC, € 12.50

Amesz, J.J. & J.A. Hounout (2011). Altijd weer Auschwitz. Een biografische schets van Eva Tas 1915-2007. [Maastricht]: Azulpress.

Nr. 3871. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 175 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met register, € 7.50

Carter, Michael (1985). George Orwell and the problem of authentic existence. London & Sidney: Chroom Helm.

Nr. 3870. Gebonden in linnen met stofomslag, 228 pp., met bibliografie, noten en register, € 14.50

Groen, Koos (1994). Als slachtoffers daders worden. De zaak van joodse verraadster Ans van Dijk. Baarn: Ambo.

Nr. 3869. I.g.st., 292 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register. Enkele potl.aant. van IC, € 15.00

Brakman, Willem (1989). Explicateur en advocaat van mijzelf. Nol Gregoor in gesprek met Willem Brakman. Bezorgd door Gerben Wynia. Hengelo: Wynia.

Nr. 3841. I.g.st., 113 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Met los blad met verbeteringen, oplage 150, waarvan I-XXV door Brakman werden gesigneerd en de resterende aantallen zijn genummerd. Dit is nummer 49, achterzijde omslag verkleurd, € 25.00

Fens, Kees & Hugo Verdaasdonk (1989). Op eigen gronden. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.J. Oversteegen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar theoretische literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht: HES.

Nr. 3842. I.g.st., 209 pp., met noten, register, € 12.00

Smit, W.A.P. (1941). Masscheroen. Deventer: W. van Hoeve.

Nr. 3831. I.z.g.st., ill. Herman Janssen. 38 (oorlogs)gedichten, naam en datum op schutblad (H. ten Boom, X-'42), € 4.00

Donker, Anthonie (1964). De dichter en de muze. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.

Nr. 3843. 96 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), € 3.00

Lunatscharski, Anatoli. Die Revolution und die Kunst. Dresden: Verlag der Kunst.

Nr. 3832. I.g.st., Fundus-Bücher, 251 pp., met register, € 3.50

Jessenin, Sergej (1986). Gedichte: russisch und deutsch. Leipzig: Verlag Philipp Reclam.

Nr. 3860. I.g.st., pocket, 250 pp., € 4.50

Deleuze, Gilles & Félix Guattari (1976). Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Nr. 3827. I.g.st., pocket, 134 pp., 18 x 11 x 1, vertaling Burkhart Kroeber, met noten, € 8.00

Barthes, Roland (1980). Kritik und Wahrheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Nr. 3847. I.g.st., pocket, 90 pp., met noten. Vlek op omslag (zie foto), verder goed, € 9.00

Mayer, Hans (1969). Das Geschehen und das Schweigen. Aspekte der Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Nr. 3849. I.g.st., pocket, 127 pp., € 7.50

Coenen, Frans (1981). In duisternis. Amsterdam: Em. Querido.

Nr. 3857. I.g.st., pocket, Salamander, nr. 512, 124 pp., € 4.50

Lukács, Georg (1980). Theorie van de roman: een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen. Amsterdam: Van Gennep.

Nr. 3825. I.g.st., 207 pp., met noten, register, € 6.50

Oudshoorn, Jan van (1982). Jeugd: vijf verhalen. Utrecht / Antwerpen: Het Spectum.

Nr. 3855. I.g.st., Prisma-boeken, nr. 2061, 173 pp.. Met voorwoord van W.A.M. de Moor, € 5.00

Zuylen, Belle van (1990). Mijnheer Sainte Anne. Amsterdam: Em. Querido.

Nr. 3854. I.g.st., 102 pp., vertaling Johanna Stouten, € 8.00

Coenen, Frans (1986). Verveling. Utrecht / Antwerpen: Veen.

Nr. 3856. I.z.g.st., paperback met flappen, Amstel klassiek, 146 pp., € 7.50

Lunatscharski, Anatoli (1986). Philosophie, Kunst, Literatur. Ausgewählte Schriften 1904 - 1933. Dresden: Verlag der Kunst.

Nr. 3824. I.g.st., 559 pp., met noten, register, € 5.00

Quintilianus, Marcus Fabius (2000). De opleiding tot redenaar. Groningen: Historische uitgeverij.

Nr. 3829. I.z.g.st., 58 pp., vertaling Piet Gebrandy, met noten. Vertaling, verantwoording en inleiding van Piet Gerbrandy, € 12.00

Coenen, Frans (1985). Zondagsrust | Bezwaarlijke liefde. Utrecht: Veen.

Nr. 3861. I.g.st., paperback met flappen, Amstel klassiek, 159 pp., € 7.50

Yourcenar, Marguerite (1990). Pasmunt van de droom. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.

Nr. 3828. I.g.st., paperback, 154 pp., 2e druk, vertaling Jenny Tuin. Met nawoord van Tuin, € 7.00

Sartre, Jean-Paul (1977). Revolutie en literatuur. Een keuze uit Situations 1938-1976. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 3848. I.g.st., paperback, Synopsis, 257 pp., met noten, € 8.00

Coenen, Frans (1984). Bleke levens. Utrecht / Antwerpen: Veen.

Nr. 3858. I.g.st., paperback, Amstelpaperback, 223 pp., 51 x 0 x 0, € 6.00

Het Gilgamesj epos. Nationaal heldendicht van Babylonië (1972). Amsterdam / Brussel: Paris / Manteau.

Nr. 3845. I.g.st., hardcover met stofomslag, 192 pp., 4e druk, vertaling F.M.Th. de Liagre Böhl, ill. (foto's [zw.&w.]). Met meerdere krantenknipsels / recensies, € 9.50

Michiels, Ivo (1975). Het afscheid. Amsterdam: De Bezige Bij.

Nr. 3862. I.g.st., paperback, 154 pp., 11e druk, € 7.00

Aalders, W. (1977). Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid. Den Haag: Voorhoeve.

Nr. 3860. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 304 pp., € 10.00

Coenen, Frans (1986). Een zwakke. Utrecht / Antwerpen: Veen.

Nr. 3863. I.g.st., paperback met flappen, Amstel klassiek, 191 pp.. Nawoord Gideon Lodders, € 4.50

Gennep, F. O. van (1989). De terugkeer van de verloren vader. Een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom. Baarn: Ten Have.

Nr. 3864. I.g.st., 544 pp., met noten, register. Softcover met leesvouw achterzijde omslag, verder mooi exemplaar, € 8.50

Amerongen, M. van (1985). Het matrassengraf. Heine's sterfbed, 1848-1856. Amsterdam: Arbeiderspers.

Nr. 3826. I.g.st., paperback met flappen, Open Domein, nr. 11, 228 pp., ill. (met frontispies, tekeningen, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, register, € 14.00

Leeuw, Gerardus (1948). Inleiding tot de phaenomenologie van den godsdienst. De erven F. Bohn.

Nr. 3850. I.g.st., gebonden in linnen, 179 pp., met noten, register. Gouden belettering en vignet (rug en voorplat), € 12.00

Berns,E., IJsseling, S. & Paul Moyaert (1981). Denken in Parijs. Taal en Lacan, Foucault, Althusser, Derrida. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Nr. 3846. I.g.st., 293 pp., 2e druk, met noten, register, € 27.50

Buren, Paul van (1968). De 'profane' betekenis van het evangelie. Een onderzoek met behulp van de taalanalyse. Utrecht: Bijleveld.

Nr. 3839. I.g.st., paperback, 198 pp., vertaling L. de Liefde & J.M. de Jong, met noten, € 7.00

Wigoder, Geoffrey (1994). Joodse cultuur. Oorsprong en bloei: een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Baarn: Ambo.

Nr. 3844. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, Bronnen van de Europese cultuur, 439 pp., vertaling Tinke Davids, ill. Harm Meijer, ill. (foto's [zw.&w./kleur]), met verantwoording ill., bibliografie en register, € 12.50

Terweel, Anna (1944). Biecht van een christen aan zijn volk.

Nr. 3830. Debuut Inge Lievaart, clandestien uitgegeven onder In signo piscium [het teken der vissen] opbrengst werd gebruikt voor hulp aan onderduikers, zeldzaam, omslag licht besch. (rechtsboven, zie foto), € 27.50

Lindijer, C.H. (1952). Het begrip sarx bij Paulus. Assen: Van Gorcum.

Nr. 3838. I.g.st., 239 pp., met noten, register. Met stellingen, uitnodigingskaartje receptie, € 8.50

Leeuw, G. Van der (1937). De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie. Groningen / Batavia: J.B. Wolters.

Nr. 3823. Halflinnen band, 187 pp.. Met naam en datum op schutblad, linkerscharnier linnen kwetsbaar / gedeeltelijk los, € 7.50

Oudshoorn, J. van (z.j.). Verhalen. Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkope lectuur.

Nr. 3851. Gebonden in linnen, 223 pp., 3e druk, € 5.50

Luxemburg, Rosa (1977). Briefe aus dem Gefängnis. Berlin: Dietz Verlag.

Nr. 3853. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 103 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), € 7.50

Bruggen, Carolina Lea (1983). Heleen. Een vroege winter, gevolgd door enkele bladen uit Helene's dagboek. Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum.

Nr. 3852. I.g.st., pocket, Prisma Pocket, 211 pp., € 3.50

Eeden, Frederik van (1983). Van de koele meren des doods. Amsterdam: Em. Querido.

Nr. 3867. I.g.st., pocket, Salamanderpocket, 315 pp., € 4.00

Deutscher, Isaac (1969). De niet-joodse jood: over het jood zijn in de moderne wereld. Baarn: Het Wereldvenster.

Nr. 3865. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 172 pp., vertaling Wim Gijsen. Biografische inleiding Tamara Deutscher, € 7.50

Hohlenberg, Johannes (1949). Søren Kierkegaard. Utrecht: Erven J. Bijleveld.

Nr. 3835. I.g.st., gebonden in linnen, 380 pp., vertaling S. Ferwerda, ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Gouden belettering, met potl.aant. en -streepjes (schutblad en marges), € 8.50

Duvekot, Willem S. (2000). Gestolde pijn. Een rondgang langs de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem, Warschau, Treblinka, Krakau, Auschwitz. Zoetermeer: Boekencentrum.

Nr. 3836. I.z.g.st., hardcover, 187 pp., ill. (foto's [zw.&w.])

Deleuze, Gilles (2000). Kritik und Klinik. Aesthetica. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Nr. 3822. I.g.st., paperback, Neue Folge Band, nr. 919, 203 pp., 1e druk, 18 x 11 x 1, vertaling Joseph Vogl, met noten. Lichte vouw (rechtsonder, zie foto), € 15.00

Speijer, N. (1969). Het zelfmoordvraagstuk. Een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord. Arnhem: Van Loghum Slaterus.

Nr. 3820. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 380 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, register, € 15.00