Bookmanager

logo

Collectie In 't Wasdom - antiquariaat Cornelissen & De Jong
In 't Wasdom - antiquariaat Cornelissen & De Jong


Alle antiquaren / Collectie In 't Wasdom - antiquariaat Cornelissen & De Jong / middeleeuw


Klik hier voor een uitgebreid zoekformulier


DETAILS
Burken, Marco van (2017). Otto III, de verduisteraar van de middeleeuwen. Hoe een jonge keizer zijn tijd ver vooruit was. Soesterberg: Aspekt.

Nr. 7357 - 46. Z.g.a.n., softcover, 325 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten,

geschiedenis
€ 9.50
Nieuwenhuijsen, Kees (2023). Holland in het jaar 1000. Middeleeuwse geschiedenis in de Lage Landen. Utrecht: Uitgeverij Omniboek.

Nr. 7366 - 46. Z.g.a.n., softcover, 288 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w./kleur]), met verantwoording ill., bibliografie, noten en register,

geschiedenis
€ 21.00
Gans, Mozes Heiman (1971). Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Baarn: Bosch en Keuning.

Nr. 6489 - 3.3. I.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 848 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Met losbladige bibliografie (origineel),

judaica
|
geschiedenis
€ 15.00
Cohen, Adolf Emile (1941). De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160. Assen: Van Gorcum.

Nr. 6547 - 66. I.g.st., 171 pp.. Geschenk van dr. J.S. Bartstra jr. aan Univ.Bibl. UvG, dissertatie UL 18 aug. 1941,

ME
|
geschiedenis
€ 10.00
Waddell, Helen (1966). Vaganten in de Middeleeuwen. Utrecht: Het Spectrum.

Nr. 5961 - 2. I.g.st., Aula-boeken, 316 pp.,

Aula-boeken
€ 3.50
Mönnich, C. W. (1990). Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen oudheid en middeleeuwen 300-600. Baarn: Ambo.

Nr. 5376 - 11.4. Gebonden in linnen met stofomslag, Bronnen van de Europese cultuur, 477 pp.. Enige potl.streepjes op het schutblad en in de marge,

literatuurgeschiedenis
|
Bronnen van de Europese cultuur
€ 9.50
Greef, Wulfert de (2012). Van één stam. Calvijn over Joden en christenen in de context van de late Middeleeuwen. Delft: Eburon.

Nr. 3540 - 4.2. I.g.st., 207 pp., met bibliografie, noten en register. Potl.streepjes en aant. op schutblad en in de marge van WtB,

judaica
Calvijn
|
theologie
€ 12.50
Goff, Jacques Le (1987). De woekeraar en de hel. Economie en religie in de middeleeuwen. Amsterdam: Wereldbibliotheek.

Nr. 3016 - 6.5. I.z.g.st., paperback, 119 pp., vertaling Luuk Knippenberg,

geschiedenis
godsdienstwetenschap
€ 9.50
Duby, Georges Michel Claude (1985). Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk. Amsterdam: H.J.W. Becht.

Nr. 2555 - 9.1. Paperback, 320 pp., 3e herziene druk, vertaling Roland Fagel & Luuk Knippenberg, met noten, register. Met een inleiding van prof. dr. P. Leupen,

geschiedenis
€ 7.00
Straten, Hans van (verz., inl. & toelichting) (1992). Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd. Amsterdam: De Arbeiderspers.

Nr. 1970 - 6.5. Enige vochtschade. Paperback, 281 pp., met bibliografie..,

poëzie
erotica
Straten
|
literatuur
€ 10.00
Wulf, M. de (1947). Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen. Amsterdam/Antwerpen: Wereldbibliotheek / De Ned. Boekhandel.

Nr. 1426 - 10.3. I.g.st.. Gebonden in linnen, 223 pp., met bibliografie en noten..,

ME
|
filosofie
€ 10.00
Waesberghe, Jos. Smits van. Muziek en drama in de middeleeuwen. Amsterdam: Bigot & Van Rossum.

Nr. 1425 - 10.3. I.g.st., verkleurde omslag. VIII, 110 pp., 2e druk. Met illustraties..,

ME
|
muziekgeschiedenis
€ 7.00
Waddell, Helen (1978). Vaganten in de Middeleeuwen. Utrecht: Het Spectrum.

Nr. 1421 - 10.3. I.g.st.. Paperback, 316 pp., 2e druk. Met bibliografie en noten..,

ME
|
geschiedenis
€ 5.00
Halsema-Kubes, W., Lemmens, G. & G. de Werd (1981). Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Nr. 1282 - 19. I.g.st.. Paperback, 198 pp., met illustraties, met bibliografie... Tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam 20 december 1980-15 maart 1981,

ME
catalogus
|
kunst
€ 12.00
Schnitzler, H.J. & May, H. (red.). Uit de schatkamers der middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland. Van Karel de Grote tot Karel de Vijfde.

Nr. 1273 - 19. 77 pp.... Catalogus met beschrijvingen en 80 afbeeldingen. Tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam met 80 afbeeldingen - 10 juli-30 oktober 1949,

ME
catalogus
|
kunst
€ 6.00
Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden (1958). Amsterdam: Rijksmuseum.

Nr. 1243 - 6.3. I.g.st.. 260 pp., met illustraties... 150 jaar Rijksmuseum. Jubileumtentoonstelling Amsterdam 1958, 162 illustraties in zw./w,

ME
catalogus
|
kunst
€ 10.00
Jonge, C.H. de (inl.). Willibrord-herdenking 739-1939. Tentoonstelling vroeg-middeleeuwse kunst. Utrecht

Nr. 1238 - 5.3. I.g.st.. 73 pp.... Met 16 afb. in zw./w. Tentoonstellingscatalogus vroeg-middeleeuwse kunst 16 juni-15 sept. 1939 Utrecht,

ME
catalogus
|
kunst
€ 9.00
Boswell, John (1990). Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Amsterdam: Balans.

Nr. 1123 - 47. Binnenwerk uitstekend, vouw in achterplat. Paperback, 356 pp., met illustraties, vertaling Gerda Pancras & Tilly Schel, met bibliografie, noten, verantwoording illustraties en register..,

ME
|
geschiedenis
€ 9.00
Bredero, Adriaan, H. (1986). Christendheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving. Kampen: Kok Agora/Uitgeverij Pelckmans.

Nr. 1070 - 6.6. I.g.st.. Paperback, 358 pp., met bibliografie..,

ME
|
religiegeschiedenis
€ 15.00