Bookmanager

logo

Collectie In 't Wasdom - antiquariaat
In 't Wasdom - antiquariaatDETAILS
Soden, Kristine von (Hrsg.) (1988). Zeitmontage: Rosa Luxemburg. Berlin: Elefanten Press.

Nr. 4400 - 11.8. I.g.st., 176 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met verantwoording ill., noten, € 15.00

socialisme
communisme
Luxemburg
|
geschiedenis
Luksemburg, Rosa (1979). Comrade and Lover. Rosa Luxemburg's letters to Leo Jogiches. Cambridge | London: MIT Press.

Nr. 4399 - 2.7. I.z.g.st., gebonden in linnen met stofomslag, 206 pp., vertaling Elzbieta Ettinger, ill. (foto's [zw.&w.]), met noten, register, € 17.50

Luxemburg
Jogiches
autobiografie
|
literatuur
Luxemburg, Rosa (1946). La Révolution Russe. Paris

Nr. 4336 - 1.2. Brochure, 48 pp.. Met tekening van Rosa Luxemburg (door André Pierre), € 9.50

Luxemburg
marxisme
Rusland
Luxemburg, Rosa (1971). Massastaking, partij en vakbonden. Nijmegen: SUN.

Nr. 4335 - 2.7. 121 pp., ill. Gerd Arntz, ill. (foto's [zw.&w.], kaarten), met bibliografie, noten. Illustraties omslag van Gerd Arntz (1900-1988), midden jaren dertig, met vele onderstrepingen (pen) en naam voorin (Anke Manschot, januari 1974), € 5.00

Luxemburg
marxisme
|
economische geschiedenis
sociologie
Quack, Sibylle (1986). Geistig frei und niemandes Knecht. Paul Lev / Rosa Luxemburg. Politische Arbeit und persönliche Beziehung. Mit 50 unveröffentlichten Briefen. Frankfurt am Main | Berlin: Ullstein.

Nr. 4332 - 2.7. I.g.st., pocket, Ullstein Buch, nr. 27536, 295 pp., ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register, € 7.00

biografie
Luxemburg
|
geschiedenis
|
Ullstein Buch
Oelssner, Fred (1951). Rosa Luxemburg. Eine kritische biographische Skizze. Berlin: Dietz Verlag.

Nr. 4330 - 2.7. Gebonden in linnen, 216 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]), met noten. Bibliotheekex. met stempel (schutblad + titelpagina), vergeeld, € 9.50

biografie
Luxemburg
|
geschiedenis
Nettl, J.P. (1968). Rosa Luxemburg. Köln | Berlin: Kiepenheuer & Witsch.

Nr. 4345 - 1.2. I.g.st., gebonden in linnen, 930 pp., 2e druk, vertaling Karl Römer, ill. (foto's [zw.&w.]), met bibliografie, noten en register. Omslag verkleurd (m.n. rug), naam I.C. (rode pen) en aantekeningen & aandachtsstreepjes in tekst, inclusief de bloknootnotitie van Igor Cornelissen over Anton Pannekoek. Zeldzaam, zie blog: https://cornelissenendejong.nl/72543/, € 47.50

biografie
Luxemburg
|
geschiedenis
Kautsky, Luise (1929). Rosa Luxemburg. Ein Gedenkbuch. Berlin: E. Laubsche Verlagsbuchhandlung.

Nr. 4337 - Spui10. I.g.st., gebonden in linnen, 85 pp., 1e druk, ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Met vijf foto's en een illustratie, tekst voorplat in rood en zwart, eerste editie van de persoonlijke herinneringen van haar vriendin Luise Kautsky, gaaf exemplaar, zeldzaam, € 95.00

biografie
Luxemburg
|
geschiedenis
Luxemburg, Rosa (1967). The Junius Pamphlet. The Crisis in the German Social Democracy, February-April 1915. London: Merlin Press.

Nr. 4340 - 2.7. I.g.st., 95 pp., ietwat verkleurd. Met rode pen, naam en aanschafdatum (igor cornelissen, 1-12-'69) op schutblad, € 19.50

Luxemburg
marxisme
|
geschiedenis
sociologie
economie
Luxemburg, Rosa (1958). Ich war, ich bin, ich werde sein!. Artikel und Reden zur Novemberrevolution. Berlin: Dietz Verlag.

Nr. 4341 - 2.7. Papieren omslag, 142 pp., ill. (met frontispies, foto's [zw.&w.]). Met naam en aanschafdatum (schutblad), € 8.50

Luxemburg
marxisme
|
geschiedenis
Te elfder ure, 18e jaargang, nr. 7 en 8 [dubbelnummer].

Nr. 4343 - 2.7. 171 pp., met noten. Met bijgevoegde kladbloknotities / collegeaantekeningen, € 7.00

Luxemburg
|
sociologie
geschiedenis
Radek, Karl (1921). Rosa Luxemburg - Karl Liebknecht - Leo Jogiches. Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale.

Nr. 4344 - 8.8. Papieren omslag, 48 pp., ill. (tekeningen, foto's [zw.&w.]). Originele uitgave, beschermhoes, zeer kwetsbaar papier, met dodenmaskers van Liebknecht en Jogiches (door Käthe Kollwitz), biografische schetsen, € 49.50

socialisme
communisme
Luxemburg
|
sociologie
geschiedenis
Luxemburg, Rosa (z.j.). Orde heerst in Berlijn. Den Haag: L.J.C. Boucher.

Nr. 4308 - 2.7. I.g.st., paperback met flappen, manifesten, 344 pp., vertaling J. de Reus, € 10.00

Luxemburg
marxisme
|
sociologie
economie
|
manifesten